ขอบข่ายเนื้อหา ความรู้ความสามารถทั่วไป

วิชานี้ นำมาใช้สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ถือว่าเป็นวิชาที่หลายๆคนมักจะทำคะแนนได้ไม่ดีนัก ซึ่งการเตรียมตัวสอบวิชานี้ค่อนข้างจะพิเศษกว่าการเตรียมตัวสอบในวิชาอื่น ๆ ตรงที่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปต้องเตรียมตัวสอบโดยวิธีฝึกฝนและทำบ่อย ๆทำมาก ๆ เป็นหลัก ส่วนวิธีการอ่าน การท่อง การจำ แม้ว่ายังมีความจำเป็น แต่ก็ต้องถือว่า การทำบ่อย ๆ การทำมาก ๆ เป็นวิธีที่เหมาะกับการเตรียมสอบวิชานี้

Copyright © 2017. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์